İnsan Kaynakları

• İnsan kaynakları projelerinin sürdürülmesi,
• Müşteri odaklı yaklaşımla ailemize dahil olan tüm çalışanlarımızla uzun vadeli işbirliğinin sağlanması,
• Şirket içinde güven duygusunun ön planda tutulmasıyla birlik bağlarının kurulması ve güçlendirilmesi,
• Teknolojik donanımı en iyi şekilde kullanarak sürekli gelişimin hedeflenmesi,
• Hedef doğrultusunda şirket içi ve dışı eğitim çalışmalarının programlanıp yürütülmesi,
• Verimli çalışma kaynaklarının belirlenmesiyle motivasyon faaliyetlerinin organize edilip düzenlenmesi insan kaynakları politikalarının uygulanmasıdır.

REFERANSLAR